Základní údaje o metodickém portálu ÚAP/ÚP Středočeského kraje


  Úvodem:

Metodický portál je určen všem subjektům, kterých se dotýká problematika územně analytických podkladů (ÚAP) a územních plánů (ÚP) ve Středočeském kraji. Budeme se snažit, aby portál byl prospěšný nejen pro Krajský úřad a ORP na území Středočeského kraje, ale i pro poskytovatele údajů o území a zpracovatele prací, které budou s ÚAP a ÚP souviset. Těmi mohou být urbanistické ateliéry, geodetické firmy a mnoho dalších.

  Dotazy a připomínky:

Pro Vaše případné dotazy a připomínky prosíme kontaktujte autorský kolektiv portálu na adresách:
Hydrosoft Veleslavín, s.r.o. U sadu 13, 162 00 Praha 6

 tel:    220 611 045
 web: www.hydrosoft.eu
kontaktní e - maily

  Aktuálně :

Datum poslední aktualizace obsahu: 2022/12

!! Nejnovější příspěvky :

  Pořizovatel:

Krajský úřad Středočeského kraje

  Zpracovatel:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6